al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Castellserà està situat a la part occidental de la depressió central de Catalunya, a l'anomenada Plana, al nord-oest de la comarca de l'Urgell, tocant amb la comarca de la Noguera i del Pla d'Urgell.

Partit judicial de Balaguer

Comarca: Urgell

Extensió del terme municipal: 15 km2

Altitud: 267

Habitants (xifra oficial 2018): 1001

Castellserà

Codi
250707
Comarca
Urgell
Població
986
Superfície
15,84
Densitat
62,2
Altitud
267

Superfície (km²)

Municipi
15,84
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
62,2
Comarca
65,5
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
510
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
476
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
986
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
118
Comarca
5.799
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
571
Comarca
24.687
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
239
Comarca
5.963
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
58
Comarca
1.511
Catalunya
256.461

Població

Municipi
986
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
65
Comarca
2.927
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
306
Comarca
12.967
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
113
Comarca
2.782
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
26
Comarca
568
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
510
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
53
Comarca
2.872
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
265
Comarca
11.720
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
126
Comarca
3.181
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
32
Comarca
943
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
476
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
816
Comarca
26.897
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
66
Comarca
2.592
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
104
Comarca
8.471
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
986
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
881
Comarca
30.175
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
105
Comarca
7.785
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
986
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
448
Comarca
15.010
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
62
Comarca
4.234
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
510
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
433
Comarca
15.165
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
43
Comarca
3.551
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
476
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
26
Comarca
772
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
25
Comarca
756
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
51
Comarca
1.528
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
125
Comarca
6.415
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
56
Comarca
79,7
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
5
Comarca
164
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
165
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
8
Comarca
329
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
4
Comarca
219
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
11
Comarca
208
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
15
Comarca
427
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
3
Comarca
131
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
108
Comarca
3.615
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
108
Comarca
3.654
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
72
Comarca
2.892
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
69
Comarca
2.505
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
30
Comarca
1.338
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
387
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
14
Comarca
133
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
14
Comarca
152
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
25
Comarca
1.075
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
7
Comarca
545
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
118
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
24
Comarca
957
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
25
Comarca
1.075
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-7,23
Comarca
-2,6
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
33,06
Comarca
18,1
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
24,79
Comarca
15,66
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
1.079
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
947
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
974
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
675
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.079
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
61
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
53
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
199
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
10
Comarca
360
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
15,6
Comarca
16,3
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
37
Comarca
33,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,9
Comarca
23,9
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
26,4
Comarca
26,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
814
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
79
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
784
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
62,2
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
817
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
75,8
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
812
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
78,1
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
399
Comarca
15.855
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
57
Comarca
2.130
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
456
Comarca
17.985
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
402
Comarca
13.065
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
858
Comarca
31.047
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
215
Comarca
9.395
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
175
Comarca
7.255
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
390
Comarca
16.655
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
410
Comarca
17.535
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
290
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
3.365
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
680
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
6.715
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
120
Comarca
11.045
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
665
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
290
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
375
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.810
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
90
Comarca
3.145
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
2.955
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
3.570
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.825
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.695
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
120
Comarca
11.045
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
22
Comarca
1.277
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
325
Comarca
8.947
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
996,15
Comarca
1.038,49
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
150
Comarca
3.897
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
130
Comarca
3.853
Catalunya
795.474

Total

Municipi
280
Comarca
7.750
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
4,4
Comarca
136,4
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,3
Comarca
203,5
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
4,2
Comarca
110,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
21,3
Comarca
937
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
3,3
Comarca
125,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
35,7
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
20,7
Comarca
603,6
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
14,9
Comarca
909,1
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
35,7
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
387
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
196
Comarca
6.732
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
583
Comarca
20.739
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
66,4
Comarca
67,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
303
Comarca
9.804
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
51
Comarca
2.895
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
36
Comarca
1.308
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
387
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
13,2
Comarca
20,7
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
3
Comarca
630
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
12
Comarca
1.428
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
87
Comarca
4.242
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
129
Comarca
3.324
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
153
Comarca
4.233
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
3
Comarca
156
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
387
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
95
Comarca
91,3
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
832
Comarca
30.847
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
39.731
Comarca
35.865
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
250
Comarca
326
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.795
Comarca
20.606
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.049
Comarca
5.451
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.260
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.260
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
700
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
249
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
50
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
87
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
120
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
29
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
24
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.260
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
115
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
22
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
748
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
31.681
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
371
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
34
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
8
Comarca
294
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
687
Comarca
21.114
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
93
Comarca
2.754
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
188
Comarca
6.065
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
29
Comarca
1.426
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
997
Comarca
31.359
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,17
Comarca
1,33
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
80,4
Comarca
50,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
5
Comarca
103
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
50,44
Comarca
22.630
Catalunya
3.823.878,74