al contingut a la navegació Informació de contacte

Escut

Escut.bmp

Blassonament: Escut caironat: de gules, un castell obert d'argent sobremuntat d'una serra d'argent. Per timbre una corona mural de poble.


Data d'aprovació: 02-MAR-95

Data de publicació en el DOGC: 13-MAR-95

DOGC núm.: 2023