al contingut a la navegació Informació de contacte

Finalitza l'arranjament dels camins municipals

DIJOUS 30 AGOST 2018

Des de l'Ajuntament de Castellserà, cada anualitat, es procedeix a l'arranjament de la totalitat dels  camins municipals, i es fa amb consens amb l'Associació de Pagesos del municipi, amb la qual s'avalua l'estat dels camins i s'acorden les actuacions a dur a terme. Per aquest any 2018 es va creure convenient fer un tractament especial al camí dels Dipòsits i al camí Fondo, que havien sofert certs desperfectes després d'un parell de tempestes. Es va procedir al reperfilat del camí amb màquina motoanivelladora i també donant un bombeig cap als laterals per tal de poder treure l'aigua del camí quan es produïssin pluges. Per altra banda es va fer una aportació important de material, amb una capa de 10 cm de recebo a tot el llarg dels dos camins per tal de pujar la cota del terreny i donar així més sortida a les aigües. Les tasques es van dur a terme durant el mes d'agost i van tenir una ajut econòmic de la Diputació de Lleida, de 10.000 euros.

Document Actions