Dilluns, 18 De Juny De 2018
Av. Catalunya, 4 - Castellserà, Castellserà - 25334
Telèfon: Tel. 973 610 005 
Fax: Fax 973 610 311

Novetats

10/11/2017

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM


Edicte d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM

El Ple de lAjuntament de Castellserà, en sessió de data 30 doctubre de 2017, va aprovar inicialment la modificació del Pla dordenació urbanística municipal, en relació a lampliació del sòl industrial al sud del nucli urbà; de conformitat amb larticle 85.4 del Text refós de la Llei durbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 dagost, es sotmet a informació pública pel termini dun mes durant el qual es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.
 
 
 Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web